Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: Congtu37
Họ tên: Duong cong hau
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/07/1997
Tham gia từ: 19/06/2014
Số bài viết: 3
Số lượt thanks: 1

Chữ ký:
SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 980 Comments: 3443 Members: 5270
Chúc mừng sinh nhật thành viên : minh239, lhbangcancer, phunhan239, anhzerovhnbt, maxtn, dontaskme, tuprokk, hangbeo, Tom5555
Chào mừng thành viên giupviecducthinh@gmail.com, thanhcongn82@gmail.com, toan151a030656@st.vhu.edu.vn, pjnkyo@gmail.com, diasung74@gmail.com gia nhập diễn đàn