Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: Khocxongwen
Họ tên: Đỗ trọng nghĩa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/09/1997
Tham gia từ: 20/01/2016
Số bài viết: 0
Số lượt thanks: 0

Chữ ký:
SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 981 Comments: 3445 Members: 5293
Chúc mừng sinh nhật thành viên : id9270, xuanquoc2011, minhthong0594, maihoatb, gogo, zinlike, changtrainhaque7621, vang566, 0937219138, linhdom, levanquang903, tot2, Kaosa90, mrchuyen92, quangsherva
Chào mừng thành viên danh38@gmail.com, trungtinhockt@gmail.com, ha.mcse@hotmail.com, nghianguyen20121999@gmail.com, le851217@gmail.com gia nhập diễn đàn