Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: gianta
Họ tên: Gianta
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/02/1950
Tham gia từ: 03/06/2013
Số bài viết: 205
Số lượt thanks: 136

Chữ ký:

making thing better

SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 951 Comments: 3412 Members: 5175
Chúc mừng sinh nhật thành viên : hongnguyen262, truongthithao, gameapk, bluemoon, thienchi, tienmanh262, lanhgia
Chào mừng thành viên 1339909009402610, thanhphoducphu@gmail.com, 103298740192551, nguyenthaithanh1989@gmail.com, phach143 gia nhập diễn đàn