Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: hanm
Họ tên: Nguyen Minh Ha
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/2004
Tham gia từ: 05/04/2013
Số bài viết: 48
Số lượt thanks: 28

Chữ ký:

Tham gia SMS.vn ngay để nhận tiền thưởng và nhắn tin miễn phí giấu số

http://www.ddth.com/archive/index.php/t-1197950.html --> hay ho, thú vị

SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 980 Comments: 3443 Members: 5270
Chúc mừng sinh nhật thành viên : minh239, lhbangcancer, phunhan239, anhzerovhnbt, maxtn, dontaskme, tuprokk, hangbeo, Tom5555
Chào mừng thành viên giupviecducthinh@gmail.com, thanhcongn82@gmail.com, toan151a030656@st.vhu.edu.vn, pjnkyo@gmail.com, diasung74@gmail.com gia nhập diễn đàn