Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: lehungdhxd
Họ tên: le hung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/07/1987
Tham gia từ: 24/07/2013
Số bài viết: 0
Số lượt thanks: 0

Chữ ký:
SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 980 Comments: 3443 Members: 5270
Chúc mừng sinh nhật thành viên : minh239, lhbangcancer, phunhan239, anhzerovhnbt, maxtn, dontaskme, tuprokk, hangbeo, Tom5555
Chào mừng thành viên giupviecducthinh@gmail.com, thanhcongn82@gmail.com, toan151a030656@st.vhu.edu.vn, pjnkyo@gmail.com, diasung74@gmail.com gia nhập diễn đàn