Lịch sử cá nhân
Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thành viên: xkldhanquoc2016
Họ tên: Nguyễn Văn Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1901
Tham gia từ: 12/06/2016
Số bài viết: 2
Số lượt thanks: 0

Chữ ký:
SMS.vn | Thống kê hoạt động diễn đàn:
Topics: 949 Comments: 3404 Members: 5160
Chúc mừng sinh nhật thành viên : mocay, manhtienls, donhatanh, OverKill, lamvanquyen, hunghu29, quyenthanthien, chplay, nguyenvangiau2010
Chào mừng thành viên 147051019111679, 111523942684370, haydayhotro@gmail.com, 243314896105687, hoanganhquangninh gia nhập diễn đàn